Seminar

Informasjonsmøte om nytt arbeidsprogram i DIGITAL Europa

Når:

Tirsdag 21. mars kl. 09:30–11:00, 2023

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 21. mars kl. 09:30, 2023

Digitalt:

Arrangementet strømmes

21. mar 2023

Om arrangementet

Digdir, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om nytt arbeidsprogram og kommende utlysninger i DIGITAL. Møtet er gratis og åpent for alle.

Nytt arbeidsprogram for perioden 2023-2024 kommer i mars

EU-kommisjonen vil i midten av mars vedta den endelige versjonen av hovedarbeidsprogrammet for kommende to-årsperiode av DIGITAL Europa-programmet.

Hovedarbeidsprogrammet viser en samlet oversikt over alle utlysningene som kommer under satsingsområdene skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse, samt utrulling og bruk av digitale teknologier.

For kommende programperiode vil det også bli publisert to separate arbeidsprogrammer for satsingsområdene cybersikkerhet og tungregning.

Arbeidsprogrammet for cybersikkerhet skal etter planen lanseres samtidig som hovedarbeidsprogrammet, mens Programmet for tungregning kommer senere.

Les mer om Digital Europa og informasjonsmøtet her 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 04:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.