Møte

Cancer Mission Hub Toppledermøte 2023

Hvor:

Institutt for kreftforskning / Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Ullernchausséen 70, 0379 Oslo

Påmeldingsfrist:

12. desember

19. des. 2023 kl. 09:30–15:00

Om arrangementet

For fjerde gang samler Cancer Mission Hub Norway toppledere til et møte om EUs samfunnsoppdrag på kreft – og hvordan den norske innsatsen formes i lys av norsk og internasjonal politikk, forskning og utvikling. 

Vi følger opp tidligere diskusjoner om hvordan EU og Norge kan lykkes med missions som metode, og hvordan vi i Norge kan lykkes med vårt bidrag til EUs kreftplan og samfunnsoppdrag på kreft. 

I årets program legger vi vekt på hvordan norske politiske initiativer passer sammen med de nevnte europeiske. I den første delen, ser vi nærmere på internasjonale erfaringer med samfunnsoppdrag. Her deltar blant annet eksperter fra USA og Nord-Irland, og vi har invitert departementsråd Cathrine Lofthus til å åpne denne delen av programmet. I den andre delen av programmet tar vi for oss hvordan EUs samfunnsoppdrag på kreft passer sammen med de nylig lanserte initiativene til å bygge helsenæring gjennom en eksportsatsing og et veikart, og en norsk kreftstrategi.

Program

Kontaktperson

Marine Jeanmougin, Advisor, EU affairs and digital innovation, Oslo Cancer Cluster

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 15:28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.