Cancer Mission

Hvert år får 3,5 millioner europeere diagnosen kreft. Om utviklingen fortsetter som nå, vil tallet være 4,3 millioner i 2035. Kreft er en enorm belastning for enkeltpersoner, familier og samfunnet i stort. Norge deler denne utfordringen med resten av Europa. EU har gitt seg selv en frist til 2030 om å gi tre millioner europeere som rammes av kreft et bedre liv. Dette skal oppnås gjennom økt forståelse for kreft, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og forbedret livskvalitet under og etter behandling. Dette er et målrettet samfunnsoppdrag, et månelandingsprosjekt eller «cancer mission».

Kontakt

Finn kontaktpersoner for de ulike organisasjonene som deltar i nettverket.

Kontakt oss

Cancer Mission Hub Norway

Forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge posisjonerer seg nå for å bidra i EUs samfunnsoppdrag, og å nå opp i konkurransen om midler. For å lykkes må helsesektoren, helsenæringen, brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer samarbeide om å finne gode løsninger.  

Vi ønsker at ressurser skal finne hverandre, og det skjer ikke av seg selv. Derfor har en rekke aktører etablert en nasjonal hub for samfunnsoppdraget på kreft. En nasjonal hub er en koblingsboks der alle aktører bidrar med kunnskap og utveksling av ideer, for å identifisere nye muligheter og samarbeide på kreft-området. Dette er et rom uten vegger, det vil si at alle miljøer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringen inviteres inn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 11.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.