Cancer Mission

EU har gitt seg selv en frist til 2030 om å gi tre millioner europeere som rammes av kreft et bedre liv. Dette skal oppnås gjennom økt forståelse for kreft, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og forbedret livskvalitet under og etter behandling. Dette er et målrettet samfunnsoppdrag på kreft, eller «cancer mission».

Samfunnsoppdrag som metode i Norge krever forankring og bidrag fra nasjonalt, lokalt og regionalt nivå.

Les mer om hva som skal til for lykkes med samfunnsoppdraget her

Finn kontaktpersoner for de ulike organisasjonene som deltar i nettverket.

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 00.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.