Om Cancer Mission Hub Norway

For å lykkes i EUs samfunnsoppdrag på kreft må forskningsmiljøer, myndigheter, næringsliv, brukerorganisasjoner og helseforetak samarbeide om å finne gode løsninger. Derfor har disse miljøene etablert et nasjonalt knutepunkt – en hub. Målet er å mobilisere aktører til samarbeid på tvers av fagområder og sektorer og sørge for sammenheng med lokale, regionale, lokale tiltak.

Strategisk koordineringsgruppe i Cancer Mission Hub Norway

Vi ønsker at ressurser skal finne hverandre, og det skjer ikke av seg selv. Derfor har en rekke aktører etablert en nasjonal hub for samfunnsoppdraget på kreft. En nasjonal hub er en koblingsboks der alle aktører bidrar med kunnskap og utveksling av ideer, for å identifisere nye muligheter og samarbeide på kreft-området. Dette er et rom uten vegger, det vil si at alle miljøer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringen inviteres inn.

Hva vil huben oppnå?

Vi ønsker et sterkt norsk bidrag fra helsesektoren, helsenæringen, brukerorganisasjoner, innbyggere og forskningsmiljøer i EUs samfunnsoppdrag på kreft. Det betyr at norske miljøer deltar med stor tyngde i europeiske prosjekter for å dele og utvikle ny kunnskap, data og praksis. Det betyr at norske innbyggere har en tydelig stemme i utviklingen av kreftrelevant kunnskap og politikk i Europa. Det betyr også at politikk som utformes i Norge samsvarer med EUs ambisjoner, til beste for pasienter og innbyggere i Norge.

Les mer om hva som skal til for å lykkes med samfunnsopdraget på kreft her

Partnere i huben

Følgende partnere deltar:

 • Forskningsrådet
 • Kreftforeningen
 • Oslo Cancer Cluster 
 • Helsedirektoratet
 • Kreftregisteret
 • KS
 • Sintef
 • RHF'ene
 • Oslo University Hospital Comprehensive Cancer Center
 • Folkehelseinstiuttet
 • STAMI
 • De medisinske fakultetene
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • NORA Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Strategisk koordineringsgruppe

Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross

Ole Alexander Opdalshei

Helsedirektoratet

Sigurd Røtnes

Sissi Leyell Espetvedt

Kreftregisteret

Mari Nygård

Oslo Cancer Cluster

Ketil Widerberg

Forskningsrådet

Ole Johan Borge

KS

Hedda Barvik Eilertsen (permisjon), vara: Thea Forsberg

SINTEF

Øystein Risa

OUS / OCC (Comprehensive Cancer Centre)

Kjetil Tasken

RHF-enes strategigruppe for forskning

Renate Grüner

Folkehelseinstituttet

Knut-Inge Klepp

STAMI

Karl-Christian Nordby, Shan Nauri


Medisinske fakultet ved universitetene 

Stian Knappskog (Universitetet i Bergen) og Morten Strøm (Universitetet i Tromsø)

Norwegian Smart Care Cluster

Arild Kristensen, Kari Øritsland


Nasjontalt senter for e-helseforskning 

Monika Johansen, Anne Torill Nordsletta  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2024, kl. 00:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.