Om Cancer Mission Hub Norway

Forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge posisjonerer seg nå for å bidra i EUs samfunnsoppdrag, og å nå opp i konkurransen om midler. For å lykkes må helsesektoren, helsenæringen, brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer samarbeide om å finne gode løsninger. Derfor har disse miljøene etablert en "hub" for at ressurser og miljøer finner hverandre for å løse samfunnsoppdraget på kreft.

Vi ønsker at ressurser skal finne hverandre, og det skjer ikke av seg selv. Derfor har en rekke aktører etablert en nasjonal hub for samfunnsoppdraget på kreft. En nasjonal hub er en koblingsboks der alle aktører bidrar med kunnskap og utveksling av ideer, for å identifisere nye muligheter og samarbeide på kreft-området. Dette er et rom uten vegger, det vil si at alle miljøer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringen inviteres inn.

Hva vil huben oppnå?

Vi ønsker et sterkt norsk bidrag fra helsesektoren, helsenæringen, brukerorganisasjoner, innbyggere og forskningsmiljøer i EUs samfunnsoppdrag på kreft. Det betyr at norske miljøer vinner frem i konkurransen om EU-midler, og at norske innbyggere har en tydelig stemme i utviklingen av kreftrelevant kunnskap og politikk i Europa.

Partnere i huben

Følgende partnere deltar:

  • Forskningsrådet
  • Kreftforeningen
  • Oslo Cancer Cluster 
  • Helsedirektoratet
  • Innovasjon Norge
  • Kreftregisteret
  • KS
  • Sintef
  • RHF'ene
  • Oslo University Hospital Comprehensive Cancer Center

 

Strategisk koordineringsgruppe

Kreftforeningen

Ole Alexander Opdalshei

Ingrid Stenstavold Ross

 

Helsedirektoratet

Sigurd Røtnes

Sissi Leyell Espetvedt

 

Kreftregisteret

Mari Nygård

 

Oslo Cancer Cluster

Ketil Widerberg

 

Forskningsrådet

Ole Johan Borge

 

KS

Otto Kristian Dahl

 

SINTEF

Øystein Risa

 

OUS / OCC (Comprehensive Cancer Centre)

Kjetil Tasken

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.