Kontakt oss

Om du har spørmål om Cancer Mission eller Cancer Mission Hub Norway, ta kontakt med oss på info@cancermission.no 

Du kan også ta direkte kontakt med hub-medlemmer her:

Folkehelseinstituttet (FHI): Knut-Inge Klepp, Knut-Inge.Klepp@fhi.no

Helsedirektoratet: postmottak@helsedir.no

Kreftforeningen: Astrid Bjerke, astrid.bjerke@kreftforeningen.no 

Kreftregisteret: Mari Nygård, man@kreftregisteret.no 

KS: Thea ForsbergThea.Forsberg@ks.no

Nasjonalt senter for e-helseforskning Monika Johansen, monika.johansen@ehealthresearch.no

NORA: Michael Solvang, michael.solvang@nora.ai

Norges forskningsråd: Sofia Anderholm Strand, sast@forskningsradet.no 

Norwegian Smart Care Cluster:   Kari Øritsland, kor@visinnovasjon.no

Oslo Cancer Cluster: Marine Jeanmougin, mj@oslocancercluster.no  

Oslo universitetssykehus / OUS Comprehensive Cancer Centre:
Kjetil Taskén,
kjetil.tasken@medisin.uio.no  

Regionale helseforetak/ RHF-enes strategigruppe for forskning: Renate Grüner, eli.renate.gruner@helse-vest.no 

SINTEF: Øystein Risa, Oystein.Risa@sintef.no

De medisinske fakultetene, representert ved:
Universitetet i Bergen,
Stian Knapskog, stian.knappskog@uib.no. og
UiT Norges arktiske universitet, Morten Bøhmer Strøm, morten.strom@uit.no

 

Cancer Mission Hub Norway

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2024, kl. 00:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.