background
Annet

Tenk deg en fremtid uten kreft

Hvor:

Samfunnsteltet, Arendal

Når:

Mandag, 12. august kl. 14.30-15.40

Passer for:

Innbyggere, forskere, næringsaktører, myndigheter m.fl.

Påmeldingsfrist:

Ingen påmelding, men plassbegrensing!

12. aug. 2024

Om arrangementet

Solkrem og samfunnsplanlegging – hvordan skal vi samarbeide for å forebygge kreft?


Risiko for å få kreft henger sammen med miljøet vi lever i, og måten vi lever på. Mye kan gjøres for å minske risikoen, men hva er vi villig til å gjøre, og hvem skal gjøre hva?

Kan vi i felleskap skape fremtidsbilder som utforsker, utfordrer og utvider mulighetsbildet vi ser i dag?

Målet med arrangementet er å invitere og engasjere innbyggere, offentlig sektor, næringsliv og myndigheter til demokratisk fremtidstenkning i skjæringspunktet mellom kreft, helsesystem, ytre miljøpåvirkning og matproduksjon, for å øke bevisstheten om hvordan vi kan forebygge kreft på individ og samfunnsnivå.

Arrangementet er i regi av Cancer Mission Hub Norway i samarbeid med Fremtenkt, Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Kristiansand kommune. 

Norge deltar i alle EUs fem samfunnsoppdrag; fire handler om klima og miljø, ett handler om kreft.  Alle oppdragene trenger innbyggere på laget for å lykkes.

På kreftfeltet samarbeider helsesektoren, helsenæringen, pasient- og brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer om å finne gode løsninger, som skal komme innbyggere og pasienter til gode.

I samfunnsoppdraget på kreft forventer vi at innbyggere og pasienter:
•    har en tydelig stemme i dialogen om kreft
•    deltar i utvikling av løsninger
•    får innsikt i hvordan vi selv kan ta nødvendige grep før, under eller etter sykdom

Dette kan du ta del i på Arendalsuka. 

Medvirkende 
•    Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder fylkeskommune
•    Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftforeningen
•    Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret/FHI
•    Marianne Kalleberg, Næringsdrivende, Arendal by / Madam Reiersen
•    Even A. Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Tenk deg en fremtid uten kreft - Arendalsuka

Arrangementet er støttet av Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 12.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.