Digital samling om seneffekter hos unge kreftoverlevere

Kreft blant unge er hjerteskjærende, og med seneffektene som følger av behandlingen, er ikke sykdommen over, selv om kreften er borte. Som partner i Cancer Mission Hub Norway, samler Nasjonalt senter for e-helseforskning aktører til å bli med på EU-søknad(er) for å bekjempe seneffekter av kreft blant ungdom.

Torsdag 23. mai kl 12-13 inviterer Nasjonalt senter for e-helseforskning til en digital samling for å diskutere utlysningen og treffe samarbeidspartnere. Her vil Norges forskningsråd orientere kort om utlysningen. Deretter deler vi ideer om hvordan vi kan gå videre med en søknad (eller flere) sammen. Ta med dine innspill, det settes av tid til diskusjoner.

Utlysningen retter seg mot prosjekter med mål om å

  • øke forståelse av konsekvensene av seneffekter av kreft blant ungdom,
  • finne den beste praksisen for å forhindre seneffekter,
  • og øke livskvaliteten til de som har overlevd kreft i en ung alder.

Vi trenger både forskere, myndigheter, næringsliv, brukerorganisasjoner og helseforetak til å samarbeide om å finne gode løsninger.

Her er lenke til den aktuelle utlysningen:

2024 EU Cancer Mission call, topic 05: Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer (RIA) 

Samlingen foregår på Teams. Meld deg på!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 08.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.