ECHOS samler Europa mot kreft

Et internasjonalt samarbeid på kreft baner vei for å forbedre livene til 3 millioner mennesker. Hvordan går det egentlig?

Fra venstre. Bettina Ryll og Anabela Isidro utenfor kreftinstituttet «Prof. Dr. Ion Chiricuta»

I ett år har medlemmene i ECHoS jobbet sammen for å etablere cancer mission hub-strukturer over hele Europa. Prosjektet som har fått 6 millioner euro i finansiering fra Horisont Europa samler 57 organisasjoner i 28 land, og dekker hele økosystemet på kreft. Disse skal sørge for at EUs innsats på kreftområdet får gjennomslag. I disse dager har prosjektet sin andre årlige samling, denne gangen på kreftinstituttet i Cluj-Napoce, Romania.

Vi har snakket med to sentrale bidragsytere i prosjektet, Anabela Isidro, som koordinerer det hele fra AICIB, en organisasjon for klinisk forskning og biomedisinsk innovasjon i Portugal, og Bettina Ryll, strategisk rådgiver for Vision Zero Cancer, et tverrseksjonellt innovasjonsmiljø mot kreft i Sverige.

- Nå planter vi frøene, og utvikler modeller for de nasjonale hub-strukturene, og begynner å forstå hvordan vi skal involvere interessenter (stakeholders) og innbyggere, sier Anabela. Nå jobber vi med å spre ordet om samfunnsoppdraget på kreft, og hva vi kan gjøre for å forbedre livene til 3 millioner mennesker. Vi har vært i flere land og hatt dialog med interessentene også på regionalt og lokalt nivå om hvordan de kan involveres i arbeidet. Her er innbyggerne også viktige, og erfaringsutveksling mellom land. Nå deler vi de gode eksemplene og lærer av hverandre.

ECHOS er nå inne på sitt andre år, og man begynner å se konturene av hva prosjektet kan utvikles til. Partnerne har brukt tid på å bli kjent og å forstå konseptet med samfunnsoppdraget. De har lært hvor de er gode, og hvor det er mangler. Det er store forskjeller mellom landene og det er veldig mye å lære av hverandre. Håpet er at hubene blir enda større, og når enda flere og bredere.

- Alle er utålmodige, og vi vil se direkte resultater for pasientene med en gang. Da glemmer vi at vi i dag har momentum for kreftsaken i Europa som vi ikke har hatt før. Det er nå et internasjonalt fellesskap som jobber sammen, som bygger konsortier og samarbeider om ideer som vi ikke hadde tidligere. Uten «Cancer Mission» hadde vi ikke hatt dette, sier Bettina Ryll som har forskningsbakgrunn, og er engasjert talerør for kreftpasienter og deres pårørende.

ECHOS fokuserer videre på å etablere varige strukturer som sørger for at de ulike miljøene kan samle seg i kampen mot kreft, selv om den politiske oppmerksomheten skulle forsvinne. De involverte ser at det er mange sykdomsgrupper som fortjener økt oppmerksomhet, og fremskrittene på kreftområdet kan bane vei for disse. Fra Norge deltar blant andre Oslo Cancer Cluster, Forskningsrådet og Kreftforeningen i prosjektet.

General Assembly 2024 ECHoS

57 organisasjoner fra 28 land deltar i prosjektet ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies På bildet er deltakere på generalforsamlingen som fant sted i Cluj-Napoce i Romania 17.-19. juni i år.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 11.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.