Hva tenker EU-borgere om forebygging og tidlig oppdagelse av kreft?

Rapporten “Cancer prevention, early detection, and screening: EU citizen perceptions and experiences” viser resultatene fra fokusgrupper gjennomført i seks EU-medlemsland til støtte for samfunnsoppdrag på kreft.

Studien avslører at innbyggere i forskjellige EU-land oppfatter kreft som en alvorlig helsebekymring, med mange som anser en kreftdiagnose som en dødsdom. Denne oppfatningen fører ofte til forsinket handling når tidlige symptomer dukker opp.

Studien fremhever også en generell bevissthet om de største risikofaktorene for kreft, men en følelse av hjelpeløshet råder, med mange som føler at det er lite som kan gjøres for å forhindre det. 

Fokusgruppene er gjennomført i seks EU-land: Bulgaria, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Litauen og Malta. Diskusjonene samlet innsikt om folks kunnskapsnivå om kreft, forebygging, tidlig påvisning og screening. Studien fremhevet behovet for forbedret informasjon og kommunikasjon om disse temaene.

Les rapporten her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 12.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.