Meld deg på kurs i Horisont Europa!

Norge gjør det bedre enn noensinne i EUs rammeprogram Horisont Europa. Skaff deg oppdatert informasjon og kunnskap, du også!

Norge gjør det bedre enn noensinne i EUs rammeprogram Horisont Europa. Skaff deg oppdatert informasjon og kunnskap, du også! Få oversikt over de nyeste endringene som er kommet i Annotated Grant Agreement (avtaleverket med Kommisjonen).

Lær reglene som gjelder for Lump Sum prosjekter (prosjekter med forhåndsdefinert kostnadsramme). Og mye annet!

Forskningsrådet har ledig plass på kurs før sommeren:

Meld deg på – alle kurs er gratis!

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 10.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.