Midler til nordisk samarbeid innen kreftforskning er nå lyst ut!

Nordic Cancer Union

Nordic Cancer Union Utlysning 2024 - finansiering for å støtte og stimulere samarbeid om kreftforskning i de nordiske landene

Nordic Cancer Union (NCU) gir midler for å støtte og stimulere samarbeid om kreftforskning i de nordiske landene. Søkere og samarbeidspartnere som er involvert i prosjektet må jobbe i minst tre, og gjerne flere ulike nordiske land. Forskningsprosjektet skal være kreftrelevant og unikt egnet til å gjennomføres i de nordiske landene, og effekten av samarbeid skal være synergistisk.

Hovedfokuset for NCU-finansiert forskning er «klinisk epidemiologi». For mer informasjon, se NCU sin nettside og Application Guidelines 2024.

Søknadsfristen er torsdag 5. september kl 16.00. Søk her.

Har du spørsmål, kontakt ncu@kreftforeningen.no.

 

Nordic Cancer Union

Nordic Cancer Union Grant Call 2024 - funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries

The Nordic Cancer Union (NCU) provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. The applying researcher’s and collaborators involved in the project must be working in at least three, and preferably several different Nordic countries. The research project must be cancer relevant and uniquely suited to be carried out within the Nordic countries, and the effect of collaboration should be synergistic.

The main focus of NCU funded research is «clinical epidemiology». For more information, see website and Application Guidelines 2024.
 
The application deadline is Thursday 5th of September at 16.00. Apply here.

For any inquiries, contact ncu@kreftforeningen.no.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 11.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.